Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/www/19192/trygg_cz/libs/Nette/loader.php on line 28
Návod na montáž řetězů TRYGG SMT Flexi 8-9,5mm

Návod na montáž řetězů TRYGG SMT Flexi 8-9,5mm

 


Návod k použití

 

Řetězy TRYGG SMT Flexi

 

 

Výrobce:

IGLAND A.S.,
Roresanden 109
N – 4885 Grimstad, Norwegen
Telefon: +47 37 25 62 00
Telefax: +47 37 25 62 01

 

Dovozce:

IG-LES, s.r.o.
J.Tomáška 313
337 01  Rokycany
Telefon: +420 323 601 491
Telefax: +420 323 601 494
www.igles.cz,  www.igland.cz

 
 
 

 

 

 
 

Obsah

Návod k použití................................................................................................................................. 1

Obsah................................................................................................................................................ 2

1....... Bezpečnostní předpisy pro práci s řetězy.................................................................................... 3

2....... Popis součástí řetězu Trygg SMT Flexi........................................................................................ 3

3....... Montáž řetězů Trygg SMT Flexi.................................................................................................. 4

4....... Údržba řetězů TRYGG SMT Flexi............................................................................................... 6

5....... Příslušenství k řetězům TRYGG SMT Flexi.................................................................................. 7

6....... Záruční podmínky firmy IGLAND............................................................................................... 7

 

© Předávání, kopírování textů a výkresů není bez našeho schválení dovoleno !


1.            Bezpečnostní předpisy pro práci s řetězy

 

 

 1. Vždy používejte ochranný oděv a pomůcky.

 

 1. Buďte opatrní při práci v těsné blízkosti kol stroje.

 

 1. Dodržujte pokyny výrobce stroje i řetězů a přečtete si pečlivě bezpečnostni doporučení!
   
 2. Před opuštěním kabiny při montáži řetězů nebo při úpravách polohy na pneumatice vždy stroj zabrzděte!

 

 1. Zabraňte přístupu dětí ke stroji během montáže.

 

 1. Montáž řetězů provádějte na rovném pevném podkladu!

 

 1. Nevstupujte do ohroženého prostoru poblíž kol pokud jste se nepřesvědčili, že je stroj zabržděný!

 

 

 

 

2.            Popis součástí řetězu Trygg SMT Flexi

 

A – První zkracovací sekce                            B – Druhá zkracovací sekce              

C – Třetí zkracovací sekce.                            D – Spojovací a zkracovací sekce

 

Řetězy TRYGG SMT Flexi jsou vyrobeny pro montáž na pneumatiky různých rozměrů bez ohledu na výrobce nebo případné opotřebení. Informace o úpravách řetězu na určitý rozměr pneumatiky naleznete v tabulce, která je nedílnou součástí každé dodávky řetězů TRYGG SMT Flexi.

Řetězy TRYGG SMT Flexi mohou být používány bez napínacích řetízků, na přání zákazníka však mohou být za příplatek dodány včetně tohoto dovybavení.

 

 

3.            Montáž řetězů Trygg SMT Flexi

 

 1. Položte řetěz na rovnou podložku podle obrázku v kapitole dvě a upravte počet zkracovacích sekcí tak, jak udává tabulka pro Váš rozměr pneumatik!
 2. Pokud má být podle přiložené tabulky odstraněna sekce uvedená v prvním sloupci, jedná se o sekci „d“ včetně obou S-háků označených na obrázku písmenem „e“!

   
   
 3. Zkontrolujte správné zajištění všech spojů na zkracovacích sekcích ještě před započetím montáže!
   
 4. Pro ulehčení práce povolte šroubové zámky krajní sekce „f“ ještě před montáží!

   
 5. Postranní řetěz zkraťte tak, že zkracovací článek otočíte o 90 stupňů a vyjmete z něj článek řetězu. Opačným postupem jej nasuňte na jiný článek podle rozměru pneumatiky. (viz. obrázek vedle)

   
 6. Pro ilustraci je na vedlejším obrázku situace po zkrácení bočního řetězu o jeden článek.

   
 7. Rozložte pravý i levý řetěz hroty nahoru za strojem ve stopě pneumatik napínacím koncem k pneumatikám. Montážní lanko provlékněte konci řetězu (viz. obrázek) a skrz otvor v disku traktoru nebo jej zahákněte do vzorku pneumatik. Pak oba konce pevně spojte dohromady. Pomalým pojezdem vpřed naviňte řetěz na pneumatiku. Jedině tak se řetěz správně přizpůsobí profilu pneumatiky.

   
 8. Popojeďte traktorem o jednu celou otáčku kola až do polohy na obrázku, pak propojte boční napínací háky s protějším koncem řetězu a šroubové zámky namontujte na článek bočního řetězu tam, kde bude v jeho prodloužení střed kola. (kolmo ke směru jízdy)
   
                                                          

Montáž šroubového zámku k postrannímu řetězu.                        Montáž spojovacího C-článku.

9. Pomocí napínacích pák napněte oba postranní řetězy. Celý řetěz by měl být po této operaci napnutý a přiléhat k pneumatice.

 

 10. Když je řetěz namontován na pneumatice, můžete polohu bočního řetězu upravit u zkracovacích článků (viz obrázek) tak, aby řetězy od záběrové části směřovaly na střed pneumatiky.

 

 

11. Správně namontovaný řetěz – spojovací řetězy od záběrové části směřují do středu kola!

 

12. Nové řetězy je třeba po několika hodinách použití zkontrolovat a případně napnout!

 

4.            Údržba řetězů TRYGG SMT Flexi.

Každý den před započetím práce zkontrolujte pohledem stav řetězů, zvláště jejich upevnění, napnutí a stav napínacích zámků. Kontrolujte pravidelně i stav pneumatik a polohu řetězu na pneumatice, aby nedošlo k poškození stroje nebo ke zranění osob uvolněnou částí řetězu.

Pokud některá součást vykazuje nadměrné opotřebení nebo poškození, musí být bez odkladu nahrazena novou nebo odborně opravena.

 

5.            Příslušenství k řetězům TRYGG SMT Flexi

Řetězy mohou být doplněny napínacím bočním řetízkem. Jeho použití není nutné pro běžné uživatele, může zlepšit napnutí řetězů při extrémním zatížení.  Jeho montáž je popsána v jiném návodu.

6.      Záruční podmínky firmy IGLAND.

...............................................................................................

Na výrobky Igland se vztahuje záruční doba 12 (dvanáct) měsíců od data prodeje uvedeného na Předávacím protokolu.

 

Záruka se vztahuje jak na výrobek Igland, tak i na originální příslušenství a originální doplňky. Záruka kryje vady materiálu, konstrukce, zpracování a výroby, které nebyly způsobeny nesprávným používáním nebo vinou uživatele. Vadný výrobek, nebo jeho část, bude kupujícímu bezplatně vyměněn, pro takto vyměněný výrobek platí dál záruční doba.

 

Záruka není platná na vady nebo škody vzniklé běžným opotřebením, zanedbanou údržbou, špatnou montáží  nebo nesprávným používáním v rozporu s Návodem k použití. Výrobce neručí za následky nebo hospodářské ztráty, které vzniknou v souvislosti s poškozením výrobku nebo jeho nefunkčností.

 

Záruka je neplatná také v případě, že výrobek byl opraven někým jiným než dovozcem, autorizovaným servisem nebo výrobcem doporučenou firmou. Totéž platí v případě, že bylo změněno nebo upraveno nedovoleným způsobem vybavení výrobku.

 

Záruka platí jen za předpokladu, že bude dovozci doručen do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí výrobku vyplněný a řádně podepsaný formulář Předávacího protokolu a Prohlášení vlastníka, kde kupující potvrdí, že četl Návod k použití a porozumněl mu.

 

Nárok na záruku musí být výrobci sdělen neprodleně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zjištění vady výrobku. Výrobce si vyhrazuje  lhůtu 45 dnů od obdržení zprávy o reklamaci pro posouzení a konečné rozhodnutí o uznání záruky.

 

Ručení za škody

V případě, že nebyly dodrženy podmínky provozu, bezpečnostní předpisy z Návodu k použití, národní právní normy jako jsou zákony, vyhlášky a nižší právní předpisy upravující používání výrobku, nepřebírá výrobce žádné ručení za škody výrobkem způsobené. Výrobek může být poprvé používán až poté, co byl pečlivě prostudován Návod k použití a obsluha mu porozumněla.

 

Ručení za škody ze strany Igland AS je platné jen za předpokladu řádného a úplného vyplnění formuláře Prohlášení vlastníka, kde potvrzuje, že si přečetl Návod k použití, porozumněl jeho obsahu.  Toto prohlášení musí být doručeno dovozci do 14 dnů od převzetí výrobku kupujícím.

 

 

 

IGLAND AS

Roresanden 109

4885 Grimstad

 

Tlf.    +47 37 25 62 00

Fax.  +47 37 25 62 01

E-mail: corporate@igland-as.com

 

TRYGG Nøsted Kjetting a.s IG-LES